İnsan Kaynakları Politikası

Liva Exhibition Design, uluslararası kalite standartlarının yerine getirilmesi sürekli değişim ve gelişim gösteren piyasa şartlarına adaptasyonun etkili-dinamik ve nitelikli insan gücü ile gerçekleşebileceği prensibi insan kaynakları politikasını yerine getirmektedir.

Tüm şirket çalışanlarını Liva Exhibition Design birer aile ferdi olarak benimsemesi, çalışanlarının motivasyonun üst düzeyde tutulması, yetkinliklerini ve gelişimlerini arttırıcı faaliyetlerde bulunması, fırsat eşitliğinin yaratılması, çalışanlarına şirket içi ve şirket dışı mesleki eğitimlerin verilmesi temel insan kaynakları politikasını oluşturmaktadır.

Bugünün çalışanının yarının yöneticisi olabileceği gerçeği ile tüm çalışanlarına gelişim ve yükselme imkanı sunmaktadır.